Framtidsresenär

Framtidsresenär äger och driver konceptaffärer på nätet. Tanken är att hitta vägar att erbjuda nischade handelsbodar med uttänkta produkter och tjänster i konkurrens med större aktörer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Next Situation riktar sig till den urbana neosurvivalisten som vill kunna möta varje utmaning i vårt allt mer sårbara samhälle. Om det handlar om vinterstormar, översvämningar, vulkanaska, stängda banker, felaktiga kopplingar mellan dricks- och avloppsvatten eller bara att elektriciteten går ner under en längre period ska inte spela någon roll. Det finns alltid en lösning på varje uppkommen situation. Next Situations ambition är att erbjuda produkter som hjälper dig att hantera det mesta.

www.nextsituation.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –